LUXE

LUXE jsou do vysokého lesku lakované MDF desky (Medium Density Fibreboard neboli st?edn? hustá vláknitá deska) s vynikajícími mechanicko-fyzikálními vlastnostmi povrchu. Desky je mo?no je pou?ít pro výrobu v?ech druh? nábytku a dekorativních výrobk? (viz charakteristika a technické údaje k produktu). K dispozici jsou v ?iroké ?kále uni barev, d?evodekor? a designových fantazií, které lze mezi sebou libovoln? kombinovat a získávat tak velmi p?ekvapivé výsledky. Produkty LUXE je mo?no je dodat jako hotový produkt nebo v deskách k dal?ímu zpracování.

CHARAKTERISTIKY

Vysoká odolnost proti po?krábání
Vysoký lesk

Odolnost v??i skvrnám

Snadné ?i?t?ní

Dlouhá ?ivotnost

Antibakteriální povrch

Barevná stálost

Ekologicky ?etrný výrobek

Zrcadlový odraz